Disclamer

Slide background

Disclamer

Disclaimer
Disclaimer voor deze website, www.ghbdholland.com. Deze website is eigendom van GHBD Holland (Kamer van Koophandel nr. 85043249). GHBD Holland verleent u hierbij toegang tot www.ghbdholland.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen, audio, video en andere materialen. Door gebruik te maken van de website van GHBD Holland gaat u akkoord met deze disclaimer. De voorwaarden in deze disclaimer kunnen onaangekondigd aangepast worden. Aanpassingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn. Deze disclaimer is ook beschikbaar in andere talen. Mocht de anderstalige disclaimers verschillen vertonen met de Nederlandse versie, dan is de Nederlandstalige disclaimer leidend. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van GHBD Holland.
Beperkte aansprakelijkheid.
GHBD Holland spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GHBD Holland. GHBD Holland. besteed maximale zorg aan de op de website getoonde informatie. GHBD Holland kan niet voor de juistheid en volledigheid van de getoonde informatie instaan en aanvaard hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan GHBD Holland nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten.
De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van GHBD Holland. Kopiëren, verspreiden en gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van GHBD Holland.