Waterkwaliteit verbetering

Slide background

Waterkwaliteit verbetering

x

Waterkwaliteit verbetering, revitaliseren.

Dat de waterkwaliteit optimaal moet zijn is voor iedereen duidelijk. Goed water is noodzakelijk voor een gezonde plant, een goede groei met weinig ziektes. De vraag is wat nu precies de definitie is van waterkwaliteit en wellicht dat er nog wel meer achter de schermen speelt wat tot nu toe over het hoofd is gezien.

x

Watervitaliteit

In de tuinbouw zien telers waterkwaliteit vaak als water dat al dan niet is ontsmet, is gefilterd, de juiste EC en pH heeft en dat het de juiste verhouding aan mineralen bezit. Dit is een technische benadering. Een goede waterkwaliteit op deze manier omschrijven, wil niet zeggen dat de vitaliteit – de energiewaarde van het water – ook op niveau is. Gelukkig is er op het gebied van de watervitaliteit nog ruimte voor verbetering.
Vanuit de benadering hoe dichter bij de natuur hoe sterker, zullen we echter een dergelijke vitaliteit nooit verkrijgen door middel van ontsmetten, verhitten, doden of steriel maken. Deze technologische apparaten of methodes hebben een werking op harde, forcerende wijze. Dit is een manier van bestrijden die de balans van het teeltsysteem vanuit de natuur gezien ondermijnt en het systeem alleen maar verder in disbalans brengt.

x

Water vrij laten stromen

Waar technologische apparatuur het resultaat op harde wijze forceert, is ware watervitaliteit vanuit de natuur gezien alleen te verkrijgen met vriendelijke methodes die dicht bij de natuur staan. Het vrijelijk laten stromen van water over een waterval en het wervelen door een wervelpijp, lucht mee laten zuigen in het irrigatiesysteem middels een venturi zijn eenvoudige, dicht bij de natuur staande toepassingen die het water op een zachte manier behandelen en vitaal maken. Hetzelfde geldt bij het water behandelen door middel van een lavafilter, het water loopt hiermee door een lava bed met microbiologie. Hiermee wordt op een vriendelijke manier het water behandeld, van ziektes ontdaan en de wortelexudaten keurig omgezet naar voeding voor verder leven.

x

Balans in het teeltsysteem

Het wonderlijke van de toepassingen die dicht bij de natuur staan is dat de investering op het lavafilter na, zeer te overzien zijn. Waarbij de technologische waterontsmetting de terugkomende kosten van onderhoud en energie of middelen aanzienlijk zijn, hebben de natuurlijke varianten zeer lage terugkomende kosten. Best wonderlijk dat wezenlijke watervitaliteit alleen te verkrijgen is met eenvoudig natuurprincipes die qua investering nauwelijks kosten veroorzaken.
Wanneer we de hogere intelligentie van de natuur begrijpen en aanwenden in het technologische teeltsysteem, ontstaat er een balans in het teeltsysteem. De angst voor ziektes en bestrijden zal dan tot het verleden gaan behoren.

x

Oplossingen

GHBD Holland werkt nauw samen met specialisten in het revitaliseren van water. De gekozen oplossing wordt ingepast in de bestaande installatie, geïnstalleerd en inbedrijf genomen.
Toevoegen van lucht aan water met behulp van de Vital Oxidizer
Lava filters
Vrije uitloop van water

x