Aqualux Slim Fit

Aqualux Slim Fit

Aqualux Slim Fit

X

X
De juiste kwaliteit water is één van de belangrijke ingrediënten voor het goed laten groeien van gewassen in de tuinbouw.

X

Om goed met het milieu om te gaan en te besparen op kosten voor water en meststoffen, wordt in de tuinbouw drainwater in een gesloten cyclus gerecirculeerd. Het water en de meststoffen die in deze cyclus worden opgevangen kunnen vervolgens opnieuw ingezet worden.
Door het recirculeren van water neemt echter het risico op pathogenen (virussen, bacteriën, schimmels etc.) toe. Om op een veilige en verantwoorde manier water te hergebruiken is de juiste behandeling van het water nodig om de verspreiding van pathogenen tegen te gaan.
Om hergebruik van water zo veilig en efficiënt mogelijk te maken, is de Aqualux Slim Fit ontwikkeld. Aqualux Slim Fit is een lage druk ontsmettingsunit die door middel van UV-licht in water aanwezige aaltjes, bacteriën, schimmels en virussen elimineert. In combinatie met filtratie, garandeert Aqualux Slim Fit tot 1.000-voudige reductie van pathogenen in het behandelde water.
De Aqualux Slim Fit is ontworpen om zo efficiënt mogelijk en met minimale kosten gebruikt te worden. Met de intelligente flow technologie en zelf reinigende functie, is Aqualux Slim Fit in staat om volledig autonoom te handelen en behoeft weinig onderhoud. Hierdoor bespaart u op kosten. De Aqualux Slim Fit is beschikbaar vanaf een capaciteit van 2 tot 10 m3/uur.

X

Ontsmettingsgarantie
Aqualux Slim Fit inclusief filtratie gegarandeerd een tot 1.000-voudige vermindering van pathogenen, in combinatie met de UV sensor bent u verzekerd van de juiste ontsmetting van uw water.

X

Bediening op afstand
Door middel van een applicatie is Aqualux Slim Fit op afstand te besturen, vanaf iedere locatie ter wereld. Op elk gewenst moment is het mogelijk om mee te kijken met het ontsmettingsproces en wijzigingen aan te brengen zonder dat u fysiek aanwezig hoeft te zijn.

X

Zandbed filter
Kleine vuildeeltjes beïnvloeden de ontsmetting en beschadigen op den duur de UV lampen. Om deze deeltjes te verwijderen, maakt de Aqualux Slim Fit gebruik van zandbed filter waarmee deeltjes tot 25 micron groot worden verwijdert. Door het water te filteren garandeert Aqualux Slim Fit altijd de ontsmettingsgraad en is de levensduur van uw systeem langer.

X

Hoogwaardige UV-Lampen
Aqualux Slim Fit gebruikt lage druk 800W UV-C lampen om het water in de UV-reactor te ontsmetten. Door het ontwerp van de reactor samen met de lampen wordt een hoge energie efficiëntie bereikt. De minimale levensduur van de lampen is 12.000 uur.

X

UV-sensor en bewaking van de lampen
Veel ontsmettingsmachines bestralen water maximaal zonder te controleren of de gewenste ontsmettingsgraad behaald is. Door middel van een UV-sensor optimaliseert Aqualux Slim Fit continu zijn prestaties en regelt de lampen naar het gewenste stralingsniveau waardoor de juiste ontsmetting is gegarandeerd en het ontsmetten efficiënt verloopt. De werking van de lampen wordt elektronisch gecontroleerd door het opgenomen vermogen te monitoren. Mocht één van de lampen een afwijking vertonen dan stopt het proces en wordt er gealarmeerd.

X

Automatisch reiniging van de kwartsbuizen.
Na verloop van tijd worden kwartsbuizen vuil waardoor de doorlaatbaarheid van de buizen verkleint en de lampen feller moeten branden. Het reinigen van de kwartsbuizen is veelal een kostbaar proces. Om die reden is Aqualux Slim Fit in staat om volledige automatisch, met behulp van een zuurregeling de kwartsbuizen te reinigen. Hierdoor bespaart u op onderhoud en presteren de UV-lampen maximaal.
Aqualux Slim Fit specificaties:
– Stand alone controller
– T10 bereik Min 15% – max 100%
– Min UV-dosis 80 mJ/cm2
– Max UV dosis 250 mJ/cm2
– Systeem capaciteit Van 2 m3 tot 10 m3
– Niveau bewaking en start/stop vuil en ontsmet watertank
Aqualux Slim Fit opties:
– Schoon water bijmengen
– EC control
– H2O2 (waterstof peroxide) doseren
– 200 volt 50/60Hz stroomvoorziening
– 600 volt 50 / 60Hz stroomvoorziening
– Gescheiden ontsmetting tot 3 recepten